Thạch Anh Vàng

Cầu thạch anh vàng, tượng trưng cho thu hút tài lộc, mang lại may mắn trong công việc QC208-4012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 11.2cm + Khối lượng: 2446g + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, mang lại may mắn trong công việc, kinh doanh. + Cách sử dụng:

Cầu thạch anh vàng, tượng trưng cho thu hút tài lộc, mang lại may mắn trong công việc QC208-195

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 3.8cm + Khối lượng: 195g + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, mang lại may mắn trong công việc, kinh doanh. + Cách sử dụng:

Trụ đá thạch anh vàng,có ý nghĩa công việc thăng tiến, thuận lợi DT130

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trụ đá thạch anh vàng (Trung Quốc). + Kích thước (cao): 3.5cm x 16.5cm + Khối lượng: 150g – 420g + Ý nghĩa: công việc thăng tiến, thuận lợi, hợp với mệnh Thổ, Kim, Mộc. + Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, văn phòng. +

Cóc thạch anh vàng, mang lại điềm lành, tránh tài lộc thất thoát S792

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh vàng(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2cm-3cm X 1.5cm-2cm X 1cm-1.2cm + Khối lượng: 4g-7g + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, tránh tài lộc thất thoát, mang lại điềm lành…, hợp mệnh