Thiềm Thừ Bằng Đồng

Thiềm thừ tài lộcnhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc cho gia chủ D1121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 10cm x 8cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia chủ. + Cách sử

Cóc đồng nhỏ chiêu tài,nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc cho gia chủ D1122

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 7cm x 5.5cm + Khối lượng: 165g + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia chủ. + Cách sử

Thiềm thừ đồng trung bằng đồng nguyên chất,mang lại điềm lành, bình an cho gia chủ G204

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng nguyên chất (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 10.5cm x 8cm + Khối lượng: 470g + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm lành, bình an

Thiềm thừ đồng to,nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc cho gia chủ G249

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13cm x 9cm + Khối lượng: 680g + Ý nghĩa: Biểu tượng chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải, mang lại điềm lành, bình an gia đạo. + Cách

Thiềm thừ đồng nhỏ bằng đồng,nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc cho gia chủ G251

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 7.5cm x 5.5cm + Khối lượng: 227g + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia chủ. + Cách sử