Tỳ Hưu Từ Bột Đá

Tỳ hưu vượng tài bích tà bột đá mạ vàng non,trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát Y025

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 51cm x 30cm x 50cm + Khối lượng: 6.5kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo bình an. + Cách sử

Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu,vượng tài, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi Y002

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 18cm x 36cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: vượng tài, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi, suôn sẻ, như ý. + Cách sử dụng: đặt

Tỳ hưu phát tài bích tà bột đá mạ vàng non,giúp buôn bán phát đạt, giúp gia đạo bình an Y021

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15.5cm x 31cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: thu hút tài lộc, kinh doanh, buôn bán phát đạt, giúp gia đạo bình an. + Cách sử dụng: Trưng

Tỳ hưu chiêu tài bột đá mạ vàng non,trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc Y300

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu chiêu tài bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 14cm + Khối lượng: 1.4kg/ cặp + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo bình an.

Tỳ hưu trên hồ lô, bột đá mạ vàng non, biểu tượng của gia tăng của cải, tài lộc Y022

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 14cm x 38cm + Khối lượng: 2.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của gia tăng của cải, tài lộc, tiêu tai hóa bệnh, bình an gia đạo. + Cách sử