Thiềm thừ đồng trung bằng đồng nguyên chất,mang lại điềm lành, bình an cho gia chủ G204

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng nguyên chất (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 10.5cm x 8cm + Khối lượng: 470g + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm lành, bình an

Thiềm thừ đồng to,nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc cho gia chủ G249

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13cm x 9cm + Khối lượng: 680g + Ý nghĩa: Biểu tượng chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải, mang lại điềm lành, bình an gia đạo. + Cách

Thiềm thừ đồng nhỏ bằng đồng,nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc cho gia chủ G251

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 7.5cm x 5.5cm + Khối lượng: 227g + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia chủ. + Cách sử

Cóc trên đế thủy tinh bột đá mạ vàng non, mang lại may mắn,thịnh vượng cho gia chủ Y078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 650g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thu hút tài lộc, mang lại may mắn,thịnh vượng. + Cách sử dụng:

Chiêu tài kim thiềm bột đá mạ vàng, cõng bắp cải bột đá màu E053

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng, cõng bắp cải bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 18cm x 22cm + Khối lượng : 1.5 kg + Ý nghĩa : giữ và nhả tài lộc cho gia

Thiềm thừ lưu ly bột đá màu , mang lại những điềm lành, điềm tốt cho gia chủ E066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cm x 8cm + Khối lượng: 620g + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm lành, điềm tốt cho gia chủ… +

Phong Thủy Đông Dương – Vật Phẩm Phong Thủy Đông Dương – Phong Thủy Á Đông – Đá Quý Phong Thủy